تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

فایل قانون

در این بخش می توانید فایل قانون اساسی و قانون مدنی را مستقیما به صورت فایل PDF دریافت کنید و در هر زمانی که نیاز به مطالعه بود از آن استفاده کنید.

قانون اساسی

متن کامل قانون اسلامی جمهوری اسالمی ایران همراه با اصالحات سال 1368

قانون مدنی

متن کامل قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

طرح وکالت

در اجرای ماده 141 آینن نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

شیوه نامه بھره برداری از دفتر الکترونیک اسناد رسمی

فایل جدید شیوه نامه بھره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی

آیین نامه میانجی گری

تصویب نامه هیات وزیران

پيش نويس اصلاح قانون مجازات

قانون مجازات اسالمی مصوب 2931

ملاحظات حقوقی ماده ۷۷

دیوان عدالت اداری - قوه قضائیه

برای دریافت مشاوره هم اکنون اقدام کنید.​