تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

جديد ترين نظرات مشورتی کانون سردفتران مرکز

نظریه مشورتی

٧ مورد از جديد ترين نظرات مشورتی کانون سردفتران مرکز

  1. فرم اقرار نامه ایران خودرو در خصوص انصراف از کلیه حقوق ناشی از ثبت نام قرارداد — و نداشتن ادعایی در اینخصوص و اعلام رضایت مبنی بر صدور سند بنام —- گواهی امضای این برگه چون هنوز مالکیتی ایجاد نشده و صرفا در حد قرارداد است ، بلااشکال است .
  2. در صورت عدم تطابق اثر انگشت در سیستم ، در صورتی که احراز هویت به درستی انجام شده باشد توسط سردفتر ، پذیرش عدم تطابق بلامانع است .
  3. در صورت امکان اسکن سوابق گواهی امضا ، سردفترمیتواند نسبت به تخلیه بایگانی خود در اینخصوص اقدام نماید .
  4. در صورت تنظیم صلح با شرط عمری که حق انتفاع متعلق به مصالح می باشد ، مصالح نمیتواند ملک را اجاره دهد . (صاحب حق انتفاع نمیتواند ملک را اجاره دهد .) مگر متصالح به عنوان مالک منافع وکالت در خصوص اجاره دادن ملک به مصالح دهد .
    (اذن انتفاع بصورت عقد عاریه و حق انتفاع ،بصورت سند حق انتفاع و مالکیت منافع در قالب عقد اجاره تنظیم میشود.)
  5. عدم قید حدود اربعه در( تقسیم نامه با صورت مجلس تفکیکی)، چون اشاره و استناد به صورت مجلس میشودبلامانع است.
  6. در مورد اسناد موضوع ماده 108 آیین نامه اسناد لازم اجرا ، صرفا شامل اسناد رهن مکرر بوده و به اسنادرهنی دیگر تسری ندارد ( از جمله فروش اقساطی ، تمدیدمدت ، تعویض وثیقه)
  7. در خصوص طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی ، کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین و مقررات ، دو جلسه در هفته در کانون تشکیل میشود . طرح فعلی در مرکز پژوهشها به شور گذاشته شد . و نظر خودرا طی درخواستی به کانون دادند تا کانون هم اعلام نظر کند ، این طرح به استانها هم ارسال شده و نظر خواهی شده است . و در مورد حذف ماده 69 هم فعلا سازمان ثبت از پی گیری این موضوع دست کشیده است

 

پیشنهاد نویسنده : قرار منع تعقیب دادسرا

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید؛ سوالات خود را در ارتباط با جديد ترين نظرات مشورتی کانون سردفتران مرکز بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code