تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

نظریه مشورتی – ماده 109 قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی – ماده 109 قانون مجازات اسلامی

نظریه شماره ۱۰۱۹/۹۲/۷ – ۹۲/۶/۲

نظریه مشورتی:

۱- درماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده ۳۶قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴وشماره ۶۹۶مورخ١٣٨٥/٩/١٤درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.

 

پیشنهاد نویسنده : قرار منع تعقیب دادسرا

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید؛ اگر سوالی در ارتباط با مقاله ی نظریه مشورتی – ماده 109 قانون مجازات اسلامی دارید در بخش نظرات همین نوشته بپرسید.

موفق باشید.

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code