تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

توافق بر جریمه تاخیر تادیه

توافق بر جریمه تاخیر تادیه

توافق بر جریمه تاخیر تادیه

توافق بر جریمه تاخیر تادیه بیش از شاخص بانک مرکزی صرفا توسط بانکها صحیح است

شماره پرونده: 1317-62-92

سؤال : اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد كه هرگاه تعهدات مالي در زمان هاي مقرر ايفا نشود ، به ازاء هر ده ميليون ريال ، در هر ماه سيصد هزار ريال به مبالغ مزبور اضافه شود ، آيا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق مي گيرد يا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهيانه ؟

 

توافق بر جریمه تاخیر تادیه

نظريه شماره 1747/92/7 – 9/9/92

پاسخ : توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخير تأديه دين فقط در چارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي براي وجوه و تسهيلات اعطائي بانك ها پيش بيني شده است ، ولي در تمام دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني انجام مي شود . وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدني ناظر بر تعهدات غيرپولي است و قسمت اخير ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني راجع به امكان مصالحه طرفين به نحوه ديگر ناظر به مصالحه به كمتر از شاخص تورم است ؛ زيرا مقررات ياد شده تا سقف شاخص تورم امري بوده و توافق بر بيشتر از آن بي اعتبار است .

 

پیشنهاد نویسنده : قرار منع تعقیب دادسرا

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code