تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

نظریه مشورتی – ماهيت مزايده

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی – ماهيت مزايده

سوال:

ماهيت مزايده چيست؟ بيع تشريفاتی؟ چنان چه سه دانگ يک زمينی از محكوم ­عليه توقيف شود، آيا پس از اجرای تشريفات مزايده و فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ ديگر (شريک)، حق اعمال حق شفعه پس از اطلاع از انتقال زمين از طريق مزايده را دارد؟

 

نظریه مشورتی – ماهيت مزايده

نظريه مشورتى:

“با عنايت به اين كه، معامله ای هم كه از طريق مزايده برای فروش، انجام می گردد، بيع می باشد، و احكام بيع بر آن جاری است، و وجه تمايزی در اصول با انواع ديگر بيع ندارد؛ مگر اين كه، معامله مذكور به حكم قانون يا بر اساس خواسته فروشنده با يک سری تشريفات انجام می گيرد؛ بنابراين، در صورتی كه كليه شرايط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد، شفيع می تواند از حق شفعه خود در مورد بيعی كه از طريق مزايده انجام گرفته هم، استفاده نمايد.”

 

پیشنهاد نویسنده : قرار منع تعقیب دادسرا

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code