ارتباط با دفتر
۰2122227551
ارتباط مستقیم
۰۹۱۲۱۸۶۰۳۶۱

هر روز با يك اصل قانون اساسى كشورمان آشنا شويم 3

اصل قانون اساسى كشور

هر روز با يك اصل قانون اساسى كشورمان آشنا شويم

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.

 

پیشنهاد نویسنده : سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می‌شود؟

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code