تماس مستقیم تلفنی
مشاوره مستقیم واتساپی

جلوگيرى از وقوع جرم عابر بانک

جلوگيرى از وقوع جرم عابر بانک

جلوگيرى از وقوع جرم عابر بانک

موقعی که میخواهيد پولی از عابر بانک دريافت كنيد اشخاصی به شما مراجعه میکنند که به دلیل نداشتن سواد از شما میخواهند شما برایشان پولی را از عابر بانك دريافت یا انتقال دهید ،متاسفانه بعضی از کارت ها سرقتی هستند زمانی که کارت را درون عابر بانک قرار می دهید ،از شما توسط خود پرداز ،حين انجام عمليات بانكى چهار بارعکس گرفته مى شود چنانچه نتوانید ثابت کنید این کار را به خاطر انسانیت انجام داده اید مجرم شناخته خواهید شد اگر کسی از شما درخواست کمک کرد حتما از ايشان بخواهيد در کنار شما قرار بگیرد اگر امتناع کردن او را مشاهده نموديد اكيدا از کمک‌کردن خود داری نمایید .

 

 

پیشنهاد نویسنده : نحوه طلاق گرفتن برای ایرانیان خارج از کشور

 

نظرات خود را در ارتباط با مقالهی جلوگيرى از وقوع جرم عابر بانک بنویسید.

موفق باشید.

 

 

2 comments

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code