استشهادیه محلی

استشهادیه محلی

استشهادیه محلی

استشهادیه محلی می تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی باشد.

  • تاریخ رای نهایی: 1393/8/5
  • شماره رای نهایی: 9309970925001322
  • مرجع صدور: شعبه ٣٥دیوانعالی کشور

 

استشهادیه محلی

رای دیوان

درخواست #اعاده_دادرسی محکوم‌علیه آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 202-05/04/92 صادره از شعبه 36 تجدیدنظر تهران مآلاً وارد به نظر می‌رسد و به لحاظ وضعیت پرونده و دلایل اتهامی و مستندات ابرازی اخیر (استشهاد عده کثیری از اهالی محل) اقتضاء بررسی مجدد را دارد. زیرا آن‌گونه که از مفاد آرای صادره استنباط و استفهام می‌گردد تنها دلیل توجه اتهام به متهم کنونی، اظهارات دیگر متهم پرونده به نام آقای الف. می‌باشد که کالای قاچاق از وی کشف گردیده است و بیان داشته که کالا متعلق به متقاضی اعاده دادرسی است. غیر از اظهارات شخص مذکور دلیل دیگری مبتنی بر اثبات اتهام و توجه آن به محکوم‌علیه مشاهده نمی‌‌گردد. محکوم‌علیه مدعی است که فردی جانباز، مریض با سابقه بیماری قلبی و عمل قلب است و قادر به هیچ کاری نیست و اظهارات شخص اخیر به لحاظ کینه و عداوت ناشی از اختلاف ملکی با پدرش بوده است و به این علت او را مالک اجناس معرفی کرده است، هرچند این ادعا در پرونده محاکماتی نیز شده است ولی مفاد رأی هیچ دلالتی بر تحقیق پیرامون آن ندارد. با توجه به این‌که عده کثیری از اهالی محل با استشهاد مراتب به صدق و صحت اظهارات محکوم‌علیه شهادت داده‌اند و تحقیق از آن‌ها به عنوان دلیل جدید خاصه با توجه به فقد هرگونه دلیلی دایر به مالکیت متهم و محکوم‌علیه بر اقلام مکشوفه چه بسا به بی‌گناهی وی منجر شود، لذا با لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 25/58-01/02/1359 هیئت عمومی دیوان محترم عالی کشور و مستند به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و جواز ماده 274 همان قانون، ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی‌وپنجم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

 

پیشنهاد نویسنده : سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می‌شود؟

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code