ارکان مهم قرارداد

ارکان مهم قرارداد

ارکان مهم قرارداد

در هر قرارداد لااقل باید ارکان و موارد زیر درج شود:

 • زمان انعقاد قرارداد
 • مکان انعقاد
 • مشخصات کامل طرفین
 • موضوع قرارداد
 • محل اجرای قرارداد
 • مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 • مدت قرارداد
 • تعهدات طرفین
 • جرائم دیرکرد
 • تضمینات در صورت نیاز
 • موارد فسخ
 • فورس ماژور یا قوه قهریه در صورت لزوم
 • زبان قرارداد
 • قانون حاکم
 • روشهای حل اختلاف
 • نحوه اخطارها و ابلاغها
 • تعداد نسخ قرارداد
 • ضمائم در صورت نیاز

 

پیشنهاد نویسنده : سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می‌شود؟

 

نظرات خود را در ارتباط با مقاله بنویسید.

موفق باشید.

 

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

*

code